انتقال بیماران مبتلا به مصرف مواد مخدر

انتقال بیماران مبتلا به مصرف مواد مخدر

اعتیاد به مواد مخدر در واقع یک بیماری یا مسمومیت مزمن است که علاوه به ضرر رساندن بر خود شخص گریبان گیر ضربه به افراد خانواده وی و جامعه می شود. این مواد شامل الکل ، کافئین ، کانابیس همانند : حشیش ، گراس – مواد توهم زا – افیونی همانند : تریاک ، هروئین […]