مرکز انتقال ناجی

انتقال-بیماران

نگهداری از بیمار اعصاب

مرکز توانبخشی یا بیمارستان توانبخشی چه مکانی است

انتقال-بیماران-اعصاب-و-روان

نگهداری از بیمار معتاد

نگهداری از بیماران معتاد در کمپ ترک اعتیاد

انتقال-معتادین

انتقال معتادان

انتقال مطمئن و صحیح معتادان به مراکز درمانی و توان بخشی

بهترین-خدمات

انتقال بیماران اعصاب و روان

پیچیدگی‌ها و معضلات انتقال بیماران اعصاب و روان

درباره ما

انتقال بیماران اعصاب و روان

برای انتقال مطمئن و صحیح بیماران اعصاب و روان به مراکز درمانی و توانبخشی و همچنین انتقال معتادان به کمپ های ترک اعتیاد ، مرکز امبولانس ناجی تیم متخصص و آموزش دیده ای به همراه آمبولانس های مجهز برای انتقال صحیح بیماران در اختیار دارد.
پس از تماس خانواده ی بیماران اعصاب و روان و یا افراد معتاد با مرکز انتقال ناجی، کارشناسان این مرکز راهنمایی و هماهنگی های لازم را برای انتقال بیماران انجام میدهند.

بلاگ