علائم بیماری اسکیزوفرنی در بیماران اعصاب و روان

بیماری اسکیزوفرنی چیست؟ شیزوفرنی یا اسکیزوفرنی از اختلالات مهم و جدی در بیماری های روانشناسی است. تاثیر مستقیم این بیماری رو تفکر، احس...

ادامه مطلب