نگهداری از معتادین

نگهداری از معتادین

متاسفانه با بالا رفتن آمار اعتیاد، خانواده های زیادی درگیر این بلای خانمان سوز هستند. اما دانستن بسیاری از نکات و چگونگی رفتار با یک فرد معتاد، می تواند کمک زیادی در کاهش سختی ترک اعتیاد و بهبود سریع او داشته باشد.

ادامه مطلب