انتقال بیماران اعصاب و روان

پیچیدگی‌ها و معضلات انتقال بیماران اعصاب و روان

انتقال بیماران اعصاب و روان ، اغلب به علت شرایط خاصی که این بیماران دارند با پیچیدگی‌ها و معضلات بسیاری همراه می‌باشد. از آنجایی که معلومات عموم در مورد این بیماری‌ها بسیار کم می‌باشد ، با بیماران اعصاب و روان رفتار مناسبی در جامعه نمی‌شود. خانواده های بیماران اعصاب و روان نیز از تحت الشعاع مشکلات بسیاری از جمله ناآگاهی در مورد نوع بیماری، نوع درمان و نوع انتقال بیمار به مراکز درمانی قرار می‌گیرند و این تنها بخشی از مشکلاتی است که خانواده‌های بیماران با آن درگیر هستند. دانش و رفتار جامعه نیز به مشکلات بیماران و خانواده‌هایشان می‌افزاید.