کمپ ترک اعتیاد

مرکز نگهداری از معتادان ( کمپ ترک اعتیاد )

بیماری اعتیاد غیر قابل درمان نیست و مانند سایر بیماری‌ها، برای درمان به تخصص و تجهیزات نیاز دارد که این امر در کمپ ترک اعتیاد به  صورت تخصصی انجام میگیرد. از آنجایی که افراد معتاد در هنگام ترک دچار اختلالات رفتاری می‌شوند، در کمپ یک تیم متخصص که شامل پزشک، پرستار و روانپزشک می‌باشد، وجود دارد.

مرکز ترک اعتیاد دارای یک محیط آرام، تمیز و با امکانات بستری و رفاهی مناسب برای افراد مبتلا به بیماری اعتیاد می‌باشد.