مرکز توانبخشی

مرکز توانبخشی یا بیمارستان توانبخشی چه مکانی است؟

بیمارستانهای توانبخشی ، که از آنها به عنوان مرکز توانبخشی نیز یاد می شود ، پس از تثبیت مسائل حاد پزشکی خود ، به توانبخشی بیماران مبتلا به بیماریهای مختلف عصبی ، عضلانی-اسکلتی ، ارتوپدی و سایر شرایط پزشکی مانند بیماری‌های اعصاب و روان اختصاص می یابند. این امر عمدتاً توسط بیمارستانهای مستقل اجرا می‌شود. همچنین بیمارستان های توانبخشی بستری وجود دارد که این سرویس را در یک بیمارستان مانند بیمارستان ارائه می دهند اما جدا از مراکز مراقبت ویژه هستند. مراکز توانبخشی بستری هستند که در بیمارستانها واقع شده اند، اما مرکز توانبخشی مستقل نیز وجود دارد.

امکانات یک مرکز توانبخشی

بیمارستانهای توانبخشی برای برآوردن نیازهای بیماران ایجاد شده و به طور روزانه کم هزینه تر از بیمارستانهای عمومی هستند اما سطح بالاتری از روشهای درمانی حرفه ای مانند گفتاردرمانی ، کاردرمانی و فیزیوتراپی و … را فراهم آورده است.